1. حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , میثم لطیفی , جهانگیر مسعودی , کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان) , همایش ملی علم و فراعلم پیشرفت‌های نوین و افق‌های پیش‌رو , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
  2. جهانگیر مسعودی , زهرا رسولی , بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی از نظر رالز و استاد مطهری , همایش بین المللی عدالت و اخلاق - دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
  3. جهانگیر مسعودی , رزیتا ابوترابی , بررسی تاثیر معرفت شناسی صدرالمتالهین و هایدگر در روش یادگیری و تدریس , اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی - سال 1394 , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
  4. جهانگیر مسعودی , فاطمه رنجبرزاده , عدالت از نظر هیوم و ملاصدرا , اولین همایش علوم انسانی اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
  5. جهانگیر مسعودی , سیدامیررضا مزاری , مریم سعدی , کثرت گرایی فرهنگ دینی در نگاه ویتگنشتاین و گادامر , کنفرانس بین المللی دین، اخلاق و فرهنگ , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  6. احمد اکبری , جهانگیر مسعودی , هدفمندی آفرینش در فلسفه اسلامی و چالش های تربیتی آن , چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
  7. محمد حسن ابراهیمی دهشیری , محمدرضا آهنچیان , ابوالفضل غفاری , جهانگیر مسعودی , رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت , چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱
  8. زهرا زهانی زهان , جهانگیر مسعودی , پلورالیسم انفصالی و ارتباطی (مقایسه دو دیدگاه ویتگنشتاینی و گادامری) , کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱
  9. جهانگیر مسعودی , فلسفه اسلامی و سندروم انزوا و تصلب شرایین ارتباطی , وضعیت فلسفه در ایران معاصر , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
  10. جهانگیر مسعودی , عقلانیت فلسفی، عقلانیت دینی , نخستین همایش ملی سیره و معارف رضوی \" عدالت - عفلانیت - معنویت \" , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۲
  11. جهانگیر مسعودی , بیژن بابایی , محمدرضا دهقان زاده , ارائه تصویری دیالوگی از علوم انسانی دینی , الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۳۰