1. محمدرضا حاجی محمدرفیع , ابوالفضل غفاری , جهانگیر مسعودی , محسن ایمانی , مبانی، اهداف و اصول تربی تدینی دان شآموزان مبتنی بر پذیرش دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال در حکمت متعالیه , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲, صفحه ۵۷-۸۸
 2. جهانگیر مسعودی , محمدجواد اخگری , گفتگوی توافقی عقل و دین در سه مساله حقیقت علم، حقیقت علیّت و حرکت جوهری از دیدگاه ملاصدرا , پژوهش های عقلی نوین , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲, صفحه ۲۹-۴۴
 3. جهانگیر مسعودی , زهرا حسام محمدی , وام‌داری عرفان اسلامی از تشیع یا بالعکس؟ , پژوهشنامه عرفان , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲, صفحه ۲۱۷-۲۳۹
 4. محمدهادی کمالی , جهانگیر مسعودی , سیدحسین سیدموسوی , نقد دیدگاه ملاصدرا در مورد «بهره‌مندی جمادات از حیات و علم» از منظر قرآن کریم , پژوهش های قرآنی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱, صفحه ۱۳۹-۱۶۱
 5. عبدالکریم کشوری , جهانگیر مسعودی , جعفر مروارید , مطالعه تطبیقی آرای فخر رازی و ملاصدرا درباره عالمان به تاویل متشابهات , پژوهش های علم و دین , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹, صفحه ۱۹۷-۲۱۹
 6. امیر صمصامی , جهانگیر مسعودی , وجه هرمنوتیک زبان در اندیشه هایدگر و امکان گذار از طرح سوبژکتویستی شناخت , پژوهشهای معرفت شناختی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶, صفحه ۲۵-۴۳
 7. محمد سالاری , جهانگیر مسعودی , عباس جوارشکیان , فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا , حکمت صدرایی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲, صفحه ۸۹-۱۰۵
 8. زهرا محمدی محمدیه , جهانگیر مسعودی , احمد آقایی زاده ترابی , بررسی تطبیقی پیىود فضیلت، معرفت و خیر در اندیشۀ افلاطون و ملاصدرا , پژوهش های عقلی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲, صفحه ۷۱-۹۲
 9. رامین عزیزی , جهانگیر مسعودی , اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی , حکمت سینوی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶, صفحه ۱۱۹-۱۳۴
 10. امیر صمصامی کوشک اباد , جهانگیر مسعودی , نسبت‌سنجی اندیشة متقدم و متأخر ویتگنشتاین با طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسم , حکمت و فلسفه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲, صفحه ۹۱-۱۱۶
 11. جهانگیر مسعودی , معصومه سادات ساری عارفی , تبیین نقش نیت در ارزش اخلاقی از منظر صدرا , پژوهش های فلسفی- کلامی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲, صفحه ۹۱-۱۱۰
 12. سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , کوکب دارابی , رابطه اختیار با شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین , آیین حکمت , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱, صفحه ۵۷-۸۰
 13. جهانگیر مسعودی , رفیده قاضی خانی , معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا , حکمت سینوی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹, صفحه ۸۷-۱۰۴
 14. جهانگیر مسعودی , احمد نصیری محلاتی , منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی , پژوهش های عقلی نوین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۳۱-۴۵
 15. ابوالفضل علی آبادی , جهانگیر مسعودی , ابوالفضل غفاری , حسین باغگلی , ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس) , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۴۹-۸۸
 16. جهانگیر مسعودی , امیر مزاری , مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس , پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۲۱۱-۲۲۵
 17. محمد عبداللهی ارفع , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) , اندیشه های نوین تربیتی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷-۳۷
 18. جهانگیر مسعودی , جواد شمسی اتراباد , اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دین , حکمت اسلامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۶۱-۸۶
 19. مصطفی مومنی , جهانگیر مسعودی , ابن سینا، فیلسوفی تجربه گرا یا عقل گرا , حکمت و فلسفه , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۹۷-۱۱۴
 20. جواد شمسی اتراباد , جهانگیر مسعودی , صرفه ایمان : مقایسه استدلال شرط‌بندی پاسکال با تقریر‌های اسلامی ـ شیعی , جستارهای فلسفه دین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۹۷-۱۲۰
 21. جهانگیر مسعودی , محمد عنبرسوز , شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطین , هستی و شناخت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۵۷-۷۴
 22. محمد سالاری , جهانگیر مسعودی , سید ابوالفضل حسینی , اتّحاد عاقل و معقول از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا , مطالعات اسلامی , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵۳-۷۲
 23. فردین جمشیدی مهر , جهانگیر مسعودی , علیرضا کهنسال , تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا , حکمت سینوی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۰۷-۱۲۴
 24. طوبی لعل صاحبی , جهانگیر مسعودی , اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آن , آیین حکمت , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۸۷-۲۰۵
 25. سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , فاطمه استثنائی , خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیه , خردنامه صدرا , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۹-۸۶
 26. سید مجید ظهیری ممقانی , جهانگیر مسعودی , عباس جوارشکیان , تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی , پژوهش های قرآنی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۷۸-۹۹
 27. جهانگیر مسعودی , مریم زارعی , روش شناسی کلامی صدوق , پژوهشنامه کلام , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۳-۴۱
 28. جهانگیر مسعودی , ریحانه شایسته , خودگرایی؛ بررسی ساختار و مولفه‌های آن در فلسفه صدرا , پژوهش های عقلی نوین , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۳۹-۱۶۲
 29. سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , میثم عزیزیان مصلح , بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی) , حکمت سینوی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۶۳-۸۰
 30. حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , جهانگیر مسعودی , میثم لطیفی , گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۵۰۵-۵۲۸
 31. جهانگیر مسعودی , گفت و گوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین (دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین) , پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹
 32. جهانگیر مسعودی , راهبرد اصلی در حل معمای واقع گرایی اخلاقی در دیدگاه اخلاقی ابن سینا , پژوهش های فلسفی- کلامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹
 33. جهانگیر مسعودی , سید سجاد ساداتی زاده , رابطه اخلاق و سیاست , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۹-۲۸
 34. جهانگیر مسعودی , اعظم سادات پیش بین , نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟) , جستارهایی در فلسفه و کلام , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۳-۱۳۰
 35. جهانگیر مسعودی , فاطمه کبری فرهادی مجد , بررسی معاد مقبول ابن سینا , پژوهشنامه کلام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۸۷-۱۰۰
 36. روزیتا ابوترابی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر , پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۹-۹۴
 37. محمد عنبرسوز , جهانگیر مسعودی , نسبت شهود و هوش در فلسفه‌ی برگسون , پژوهش های فلسفی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۷۷-۹۰
 38. فاطمه میناخانی , جهانگیر مسعودی , نسبت سنجی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) و صدرالمتألهین , رهیافت انقلاب اسلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۰۳-۱۱۶
 39. علیرضا آزاد , حسن نقی زاده , جهانگیر مسعودی , حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳-۲۱
 40. احمد اکبری , جهانگیر مسعودی , فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر , پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۷-۱۳۶
 41. منوچهر خادمی , جهانگیر مسعودی , سیاست قدسی در حکمت متعالی امکان‌‌سنجی و ملاحظاتی بر انگارة فلسفة سیاسی در پارادایم صدرایی , جستارهای سیاسی معاصر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۵۱-۷۶
 42. سیدمرتضی حسینی , مسلم نجفی , سیدمحمد مرتضوی , جهانگیر مسعودی , بررسی رابطه ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی , اندیشه دینی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۴۹-۷۲
 43. سیدمرتضی حسینی , مسلم نجفی , سیدمحمد مرتضوی , جهانگیر مسعودی , بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی , اندیشه دینی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۹-۷۲
 44. زهرا محمّدی محمّدیه , جهانگیر مسعودی , پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا , قبسات , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۰۹-۲۳۴
 45. الهه زارع , جهانگیر مسعودی , گزینش نظریه ارجح در میان نظریات ملاصدرا پیرامون علم به مادیات و در مادیات , جستارهایی در فلسفه و کلام , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۸۱-۹۵
 46. جهانگیر مسعودی , علی اصغر یزدان بخش , حاکم مدینه فاضلهِ صدرالمتألهین در قیاس با ولیّ فقیهِ امام خمینی (رض) , مطالعات انقلاب اسلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۳-۶۰
 47. جهانگیر مسعودی , فائزه طلوع برکاتی درجز , تحلیلی از مبانی فلسفی نظریه بسط تجربه نبوی , جستارهای فلسفی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۶۷-۹۵
 48. سعیده فخار نوغانی , رضا اکبری , جهانگیر مسعودی , معرفت‌شناسی فضیلت محور و مساله توجیه , پژوهش های فلسفی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۸۳-۱۹۳
 49. حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , عبدالحمید واسطی , میثم لطفی , جهانگیر مسعودی , تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) , مدیریت در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۳-۲۱
 50. خدیجه هاشمی , جهانگیر مسعودی , مقایسه تطبیقی ((انسان گرایی)) در اندیشه اسلامی و غربی , قبسات , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۱-۶۱
 51. سید مجید ظهیری ممقانی , جهانگیر مسعودی , حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی - معرفت شناختی ارسطویی , حکمت معاصر , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۶۹-۷۸
 52. محمدشریف طاهرپور , محمدرضا شرفی , خسرو باقری , جهانگیر مسعودی , تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام , تربیت اسلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۱-۷۳
 53. رضا محّمدی چابکی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی , پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۶۵-۹۱
 54. مهدی سلیمانی خورموجی , جهانگیر مسعودی , ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین , پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۷۵-۹۸
 55. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی خالق خواه , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور , پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۶۵-۹۰
 56. جهانگیر مسعودی , خدیجه هاشمی , بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معنا گرایی ویکتور فرانکل , قبسات , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۳۵-۱۵۶
 57. سعیده فخار نوغانی , رضا اکبری , جهانگیر مسعودی , مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا , ذهن , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۰۳-۱۲۰
 58. علیرضا آزاد , جهانگیر مسعودی , بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک , اندیشه نوین دینی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۹-۳۸
 59. جهانگیر مسعودی , علی خالق خواه , رویکرد تربیت دینی با توجه به دو محور عقل محوری و ایمان محوری , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۲۱-۱۴۴
 60. جهانگیر مسعودی , محمد سهیلی , روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی , پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۰۷-۱۲۶
 61. اسدالله زنگوئی , بختیار شعبانی ورکی , محمود فتوحی رودمعجنی , جهانگیر مسعودی , استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۷۷-۱۰۸
 62. جهانگیر مسعودی , تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینی , روش شناسی علوم انسانی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۶۲-۹۶
 63. جهانگیر مسعودی , مطهری و نو اندیشی دینی , مطالعات اسلامی , دوره ( ۸۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۴۹-۱۷۲
 64. جهانگیر مسعودی , هوشنگ استادی , نفد عقل عربی اسلامی در نگاه جابری و آرکون , پژوهش های فلسفی- کلامی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۳۳-۶۰
 65. جهانگیر مسعودی , هوشنگ استادی , تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعه , شیعه شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶
 66. جهانگیر مسعودی , هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی , پژوهش های فلسفی- کلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۲۵-۵۷
 67. جهانگیر مسعودی , جریان شناسی عرفانی , حوزه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۳-۵
 68. جهانگیر مسعودی , جریان شناسی فرهنگی و خویشتن شناسی , حوزه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹, صفحه ۳-۸
 69. جهانگیر مسعودی , سنت و تجدد در عصر مشروطه , حوزه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶, صفحه ۹۵-۱۲۸
 70. جهانگیر مسعودی , درآمدی بر شناخت انسان جدید , حوزه , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲, صفحه ۳-۱۸
 71. جهانگیر مسعودی , عقلانیت در تمدن اسلامی , حوزه , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲, صفحه ۱-۵
 72. جهانگیر مسعودی , امام و روشنفکران , حوزه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۸, صفحه ۲۳۰-۲۸۹
 73. جهانگیر مسعودی , وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و سایر فیلسوفان مسلمان , حوزه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۶, صفحه ۵۲-۷۰
 74. جهانگیر مسعودی , بایستگی فلسفی و فلسفه بایسته , حوزه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۲, صفحه ۱۱-۲۰
 75. جهانگیر مسعودی , مهدویت و مدینه فاضله , حوزه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۴/۰۹, صفحه ۱۳۳-۱۸۴
 76. جهانگیر مسعودی , دین و تکنولوژی 6 -تکنولوژی ارتباطات و دینداری- , حوزه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۴/۰۲, صفحه ۶۷-۱۱۶
 77. جهانگیر مسعودی , دین و تکنولوژی 5 -تکنولوژی، فرهنگ و دینداری- , حوزه , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۴, صفحه ۶۳-۱۰۲
 78. جهانگیر مسعودی , علم و دین از دیدگاه سید جمال , حوزه , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۷۲/۰۹, صفحه ۸۷-۱۵
 79. جهانگیر مسعودی , دین و تکنولوژی-4- تمدن صنعتی و نظام تعلیم و تربیت , حوزه , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۷۲/۰۲, صفحه ۹۱-۱۰۷
 80. جهانگیر مسعودی , دین و تکنولوژی-2- , حوزه , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۷۱/۰۸, صفحه ۸۱-۹۵
 81. جهانگیر مسعودی , دین و تکنولوژی-3- , حوزه , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۷۱/۰۸, صفحه ۹۹-۱۱۵
 82. جهانگیر مسعودی , دین و تکنولوژی-1- , حوزه , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۷۰/۱۲, صفحه ۹۳-۱۰۴